Rīgas Politiski represēto biedrības biedru kārtējā sapulce notika 2007. gada 12. aprīlī.

         Sapulces dalībnieki noklausījās ciemiņa -  Saeimas deputātes Sandras Kalnietes uzrunu, kurā viņa skaidroja bīstamību Latvijas tālākajai attīstībai,  kas saistīta ar diviem Saeimas pieņemtajiem likumiem  valsts drošības jomā. Tika runāts arī par parakstu vākšanu referenduma sarīkošanai.

         Pārejot pie sapulces darba kārtības, valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš informēja par valdes darbības galvenajiem jautājumiem. Kultūras ministrijas darba grupa (kurā piedalās arī biedrības pārstāvji)  strādā pie pieminekļa konkursa nolikuma teksta, lai varētu lietderīgi izmantot šāgada budžetā piešķirtos 100 000 latu, kas paredzēti pieminekļa veidošanai. 14. jūnijā  paredzēts, kā katru gadu, gājiens no Okupācijas muzeja uz Brīvības pieminekli, lai noliktu ziedus. Nākamā biedru sapulce notiks 16. jūnijā; tā būs saistīta ar mūsu aktīvu piedalīšanos lietuviešu iniciatīvā par totalitārā komunisma noziegumu nosodīšanu.

        Imants Groskaufmanis ziņoja par lietuviešu iniciatīvu “Komunismu nodot Starptautiskam Tribunālam”, ar kuru Lietuvas Komunisma noziegumu pētniecības atbalsta fonds griezies pie septiņpadsmit Austrumu un Centrālās Eiropas valstu komunistiskā režīma upuru organizācijām. Paredzēts, ka zinātniska konference šajā jautājumā notiks visās dalībvalstīs vienlaicīgi vienā un tanī pašā dienā – 2007. gada 16. jūnijā. Sapulces dalībnieki apsprieda arī iespējamos referātu tēmatus un uzaicināmos referentus.

        Pieredzējušais totalitārā komunisma noziegumu pētnieks jurists Uldis Strēlis savā ziņojumā minēja virkni raksturīgāko padomju varas iestāžu noziegumu; viņš kritizēja arī nodomu pie Uzvaras laukumā esošā pieminekļa ierīkot aleju ar granītā iegravētiem izcilāko cīnītāju par PSRS vārdiem.  

   

 


Visas autortiesības aizsargātas (c) RPRB 2006-2007