labais

 

IZSLUDINĀTS KONKURSS

par okupācijas upuru memoriālu

 

 

2007. gada 14. jūnija pēcpusdienā Okupācijas muzeja telpās notika preses konference, kurā kultūras ministre Helēna Demakova informēja, ka ir apstiprināts Metu (ideju)  konkursa “Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls” nolikums. Nolikumu izstrādājusi Kultūras ministrijas izveidotā darba grupa, par pamatu ņemot Rīgas Politiski represēto biedrības 2006. gada februārī apstiprināto un Kultūras ministrijai iesniegto nolikuma redakciju. Helēna Demakova un Rīgas domes priekšsēdētājs Jānis Birks parakstīja abu institūciju nodomu protokolu par memoriāla projekta īstenošanu.

Memoriāls atradīsies Rīgā, Strēlnieku laukumā pie Okupācijas muzeja. Nolikumā definēts memoriāla uzdevums: godināt upuru piemiņu, atgādināt par tautas pretestību okupācijai un brīdināt nākamās paaudzes, lai tās nepieļautu totalitārajam komunismam līdzīgu ideoloģiju atgriešanos. H.Demakova aicināja māksliniekus, kas izmēģinās spēkus konkursā, saprast, ka memoriāls tiks celts mūžībai, un  izturēties pret to  “pragmatiski, bet emocionāli”. J.Birks uzsvēra, ka ar šo memoriālu tiek nolīdzināts pašvaldības un valsts parāds sabiedrībai. Viņš arī informēja, ka pašlaik pēc Rīgas domes pasūtījuma tiek izstrādāts Strēlnieku laukuma un Rātslaukuna detālplānojums, kura mērķis ir sakārtot laukuma telpisko vidi; tās centrā būs memoriāls padomju okupācijas upuriem.

Konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir noteikts 2007. gada 16. novembrī. Konkurss ir atklāts. Tā nolikumu un citus izejas materiālus var saņemt Kultūras ministrijas (Kr.Valdenāra ielā 11-a, LV-1364 Rīgā) Vizuālās  mākslas  un  vizuālās  komunikācijas  nodaļā;  telefons    (+371) 7078 148.

 

 

 


Visas autortiesоbas aizsargвtas (c) RPRB 2006-2007